mini-zonnetjeWelkom bij Ziezon: Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs
 

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

 

Passend Onderwijs ook als je ziek bent!

LBBO

In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is [...]

Lees meer

Internationale vergelijking over de zorg voor kinderen met diabetes op school

In de zesde voortgangsrapportage Passend Onderwijs wordt door Staatssecretaris Dekker ook ingegaan op de stand van zaken van moties over leerlingen met diabetes. Er is een internationale vergelijking gemaakt over hoe de zorg voor kinderen met diabetes in de scholen kan worden geregeld. Op basis hiervan verkennen de ministeries van OCW en VWS juridisch wat we daar in Nederland van kunnen leren en mee kunnen. Omdat dit vrij veel tijd kost, zetten ze samen met de sectororganisaties, vak- en ouderorganisaties, diabetesorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de VNG ook voor de korte termijn een aantal acties in gang.

Lees meer

De “Stille Helden” van KlasseContact

image002

Op zaterdag 29 november verscheen een reportage met verhalen van zes vrijwilligers – de “Stille Helden” – in het AD-magazine. Een van de bijdragen verhaalt over het inzetten de KPN Klasgenoot, communicatieapparatuur ten behoeve van langdurig zieke leerlingen, die op deze wijze toch mee kunnen blijven doen op school. De Klasgenoot maakt deel uit van [...]

Lees meer

KlasseContact procesfilm

klassecontact

Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds en EDventure, kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er bij de Plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.

Lees meer

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november a.s. speelt Ziezon samen met KlasseContact een rol tijdens De Dag van de zorgcoördinator in de Brabanthallen in Den Bosch. Het thema is ‘Waar sta je voor?’. Het programma wordt opgebouwd langs twee hoofdlijnen: ‘Waar stá je voor?’ en ‘Waar sta je vóór?’.

Lees meer

Dag van Chronisch Zieke Leerling in teken innovatie

Foto-KlasseContact-HighRes

In de Week van Chronisch Zieken staan de schijnwerpers op 12 november 2014 speciaal op kinderen gericht. Deze Dag van de Chronisch Zieke Leerling is in het leven geroepen door Ziezon (het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs). Zorgconsulenten organiseren vandaag in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor leerlingen die vanwege hun gezondheid niet naar school kunnen gaan.

Lees meer

Moeten leraren nu insuline gaan meten en bloed gaan prikken?

suikerziekte

Reportage Onderwijs door Julie Wevers, Amsterdam

Ouders en leraren maken zich zorgen. Door de invoering van het ‘passend onderwijs’ moeten scholen kinderen met suikerziekte gaan helpen. „Leerkrachten zijn er niet om medicijnen uit te delen.”

Lees meer

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Lees meer

Zorgen over, zorgen voor…

zorgenoverzorgenvoor100

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Reik thuiszitters de hand!

thuiszitters

Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? Meestal gaat het om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. De samenwerkende jeugdinspecties bundelden [...]

Lees meer

Contact Consulenten