mini-zonnetjeWelkom bij Ziezon: Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs
 

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

 

Nieuwe koers Fonds NutsOhra: jongeren met een chronische ziekte

symposiumfondsnutsohra

Fonds NutsOhra slaat een nieuwe koers in met vier programma’s waarmee het de komende jaren verschil willen maken. Het fonds gaat zich richten op jongeren met een chronische ziekte, alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen, kansarme gezinnen en mensen die langdurig lichamelijke of psychische hulp nodig hebben.

Lees meer

Handleiding over rouwbegeleiding na vliegramp

De leegte in school...

Experts van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben een handleiding gemaakt voor scholen die zijn getroffen door de vliegramp in Oekraïne. In deze handleiding ‘De leegte in school…’ staan onder meer adviezen over hoe scholen de herdenking kunnen inrichten en hun leerlingen kunnen begeleiden in het rouwproces.

Lees meer

Jeugdreuma in de klas

jeugdreuma

Hoe begeleid je een leerling met jeugdreuma in het voortgezet onderwijs? Voor een leerling met jeugdreuma is een goede begeleiding vanuit school heel belangrijk. Deze folder biedt docenten en andere betrokkenen handreikingen om een leerling met reuma te ondersteunen bij het volgen van onderwijs.
Lees er meer over in de folder

Lees meer

Tweede kamer bespreekt passend onderwijs en leerlingen met diabetes

ziezonbeleid

De Tweede Kamer sprak vandaag met Sander Dekker over de voortgang van passend onderwijs. De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet.

Lees meer

Nieuwe ‘klasgenoot’ helpt langdurig zieke eindexamenkandidaten

klassecontact-header

Dankzij het gebruik van de Klasgenoot en onder begeleiding van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de eindexamens kunnen deelnemen.

Lees meer

Het werken met ernstige zieke leerlingen heeft een heel emotionele kant

ziezonbeleid

In het blad Juf, ook voor meesters, wordt een van de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen geïnterviewd, Harry Sanderink, werkzaam in de  educatieve voorziening van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud in Nijmegen. Lesgeven is heel bijzonder en anders dan anders.

Lees meer

Passend onderwijs als je kanker hebt

Attent_maart_14_cover_100

Een kind met kanker heeft in veel gevallen extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen blijven volgen.
Soms voor korte, soms voor langere tijd. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Steeds meer zieke leerlingen volgen onderwijs dankzij KPN KlasseContact

kpnwebsite_02

Het project Klassecontact van EDventure en KPN zorgt ervoor dat, met inzet van de consulenten ondersteuning zieke leerlingen, zieke leerlingen via ict toch onderwijs kunnen volgen en in contact blijven met school en klasgenootjes. Nu het eerste half jaar van KPN KlasseContact 2.0 achter de rug is, kan ook een eerste balans worden opgemaakt.

Lees meer

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH)

hco-100

In bijgaand artikel een gesprek met Claudia Molier, coördinator OZL Haaglanden van het HCO.

Lees meer