Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

Nieuws

Chronisch zieke leerlingen binnenboord houden: het kán.

binnenboord

In het magazine van het openbaar onderwijs is een artikel verschenen over scholen die alles Uit de kast halen om chronisch zieke leerlingen binnenboord te houden. Dat het kan, en hoe het kan, is te zien op het Nassau College in Assen. De consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Rein Beld van Timpaan onderwijs helpt de school daarbij.

Lees meer

Ambassadeur KlasseContact Irene Wüst bezoekt basisschool

KlasseContact Wüst

Het was een grote verrassing voor de klasgenootjes van Finn toen schaatskampioene Irene Wüst hun klas binnenstapte! Finn zit op de Willem de Zwijgerschool in Scheveningen en is al enige tijd ziek. Via KlasseContact kan hij toch meedoen met zijn lessen en contact hebben met klasgenoten.

Lees meer

Beantwoording Kamervragen over passend onderwijs voor chronisch zieke leerlingen

trouw

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op schriftelijke vragen van het Kamerlid Siderius over de onderwijsondersteuning voor chronisch zieke leerlingen in het kader van passend onderwijs naar aanleiding van een artikel in het dagblad Trouw van 26 januari j.l. Ziezon zal scherp blijven op de positie van chronisch zieke leerlingen binnen passend onderwijs

Lees meer

Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag

examinering

Dit document bevat informatie die uw school kan helpen bij het opstellen van beleid en afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag, waaronder studenten met een chronische ziekte.

Lees meer

KlasseContact aanwezig op NOT 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht

klasse-contact

KlasseContact is goed vertegenwoordigd op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2015, van 27 t/m 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Zowel op de stand van EDventure als op die van KPN (Onderwijs) staat een KPN Klasgenoot en krijgen mensen uitleg over de mogelijkheden van KlasseContact. Met de KPN Klasgenoot, die vanaf 1 oktober 2013 in [...]

Lees meer

Passend Onderwijs ook als je ziek bent!

LBBO

In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is [...]

Lees meer

Internationale vergelijking over de zorg voor kinderen met diabetes op school

diabetes-po

In de zesde voortgangsrapportage Passend Onderwijs wordt door Staatssecretaris Dekker ook ingegaan op de stand van zaken van moties over leerlingen met diabetes. Er is een internationale vergelijking gemaakt over hoe de zorg voor kinderen met diabetes in de scholen kan worden geregeld. Op basis hiervan verkennen de ministeries van OCW en VWS juridisch wat we daar in Nederland van kunnen leren en mee kunnen. Omdat dit vrij veel tijd kost, zetten ze samen met de sectororganisaties, vak- en ouderorganisaties, diabetesorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de VNG ook voor de korte termijn een aantal acties in gang.

Lees meer

De “Stille Helden” van KlasseContact

image002

Op zaterdag 29 november verscheen een reportage met verhalen van zes vrijwilligers – de “Stille Helden” – in het AD-magazine. Een van de bijdragen verhaalt over het inzetten de KPN Klasgenoot, communicatieapparatuur ten behoeve van langdurig zieke leerlingen, die op deze wijze toch mee kunnen blijven doen op school.

Lees meer

KlasseContact procesfilm

klassecontact

Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds en EDventure, kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er bij de Plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.

Lees meer

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november a.s. speelt Ziezon samen met KlasseContact een rol tijdens De Dag van de zorgcoördinator in de Brabanthallen in Den Bosch. Het thema is ‘Waar sta je voor?’. Het programma wordt opgebouwd langs twee hoofdlijnen: ‘Waar stá je voor?’ en ‘Waar sta je vóór?’.

Lees meer

ZieZon in beeld

Contact Consulenten