mini-zonnetjeWelkom bij Ziezon: Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs
 

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

 

Tweede kamer bespreekt passend onderwijs en leerlingen met diabetes

ziezonbeleid

De Tweede Kamer sprak vandaag met Sander Dekker over de voortgang van passend onderwijs. De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet.

Lees meer

Nieuwe ‘klasgenoot’ helpt langdurig zieke eindexamenkandidaten

klassecontact-header

Dankzij het gebruik van de Klasgenoot en onder begeleiding van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de eindexamens kunnen deelnemen.

Lees meer

Het werken met ernstige zieke leerlingen heeft een heel emotionele kant

ziezonbeleid

In het blad Juf, ook voor meesters, wordt een van de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen geïnterviewd, Harry Sanderink, werkzaam in de  educatieve voorziening van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud in Nijmegen. Lesgeven is heel bijzonder en anders dan anders.

Lees meer

Passend onderwijs als je kanker hebt

Attent_maart_14_cover_100

Een kind met kanker heeft in veel gevallen extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen blijven volgen.
Soms voor korte, soms voor langere tijd. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Steeds meer zieke leerlingen volgen onderwijs dankzij KPN KlasseContact

kpnwebsite_02

Het project Klassecontact van EDventure en KPN zorgt ervoor dat, met inzet van de consulenten ondersteuning zieke leerlingen, zieke leerlingen via ict toch onderwijs kunnen volgen en in contact blijven met school en klasgenootjes. Nu het eerste half jaar van KPN KlasseContact 2.0 achter de rug is, kan ook een eerste balans worden opgemaakt.

Lees meer

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH)

hco-100

In bijgaand artikel een gesprek met Claudia Molier, coördinator OZL Haaglanden van het HCO.

Lees meer

Spuiten en Slikken in de klas

Spuit_100

In het onderwijsblad is een artikel verschenen over medicijnverstrekking en medisch handelen.

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken.

Lees meer

Man bijt hond volgt kinderafdeling oncologie AMC

mbh_100

Acht weken lang volgt het TV programma ‘Man bijt hond’, het reilen en zeilen van de kinderafdeling oncologie in het AMC. Elke dag doet het NCRV programma verslag van wat er gebeurt op de afdeling F8.

Lees meer

Artikel: een kind met astma wil ook gymmen

rapport-astma

Scholen hebben onvoldoende aandacht voor kinderen met een chronische aandoening. Dat zegt het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) naar aanleiding van de Verkenning Jeugdgezondheid.

Lees meer

Contact Consulenten