sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

Nieuws

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

ziezon-tijdschrift-100

Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie.

Lees meer

Zorgen over toekomst chronisch zieke jongeren

consequences

Jongeren die ernstig ziek zijn of zijn geweest blijven daar in hun latere leven de gevolgen van ondervinden. Hun levensloop is vertraagd. met een chronische ziekte hebben een vertraagde levensloop. Ze worden later zelfstandig en hun psychoseksuele en maatschappelijke ontwikkeling blijft achter bij gezonde levensgenoten. Ook hebben ze een lagere kwaliteit van leven en meer gevoelens van angst, depressie en hulpeloosheid. Desondanks willen veel van deze jongeren deelnemen aan het arbeidsproces. De realiteit is echter anders: ze werken minder dan hun gezonde leeftijdsgenoten en hebben vaak ondersteuning nodig bij hun werk.

Lees meer

Chronisch zieke leerlingen binnenboord houden: het kán.

binnenboord

In het magazine van het openbaar onderwijs is een artikel verschenen over scholen die alles Uit de kast halen om chronisch zieke leerlingen binnenboord te houden. Dat het kan, en hoe het kan, is te zien op het Nassau College in Assen. De consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Rein Beld van Timpaan onderwijs helpt de school daarbij.

Lees meer

Beantwoording Kamervragen over passend onderwijs voor chronisch zieke leerlingen

trouw

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op schriftelijke vragen van het Kamerlid Siderius over de onderwijsondersteuning voor chronisch zieke leerlingen in het kader van passend onderwijs naar aanleiding van een artikel in het dagblad Trouw van 26 januari j.l. Ziezon zal scherp blijven op de positie van chronisch zieke leerlingen binnen passend onderwijs

Lees meer

Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag

examinering

Dit document bevat informatie die uw school kan helpen bij het opstellen van beleid en afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag, waaronder studenten met een chronische ziekte.

Lees meer

KlasseContact aanwezig op NOT 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht

klasse-contact

KlasseContact is goed vertegenwoordigd op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2015, van 27 t/m 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Zowel op de stand van EDventure als op die van KPN (Onderwijs) staat een KPN Klasgenoot en krijgen mensen uitleg over de mogelijkheden van KlasseContact. Met de KPN Klasgenoot, die vanaf 1 oktober 2013 in [...]

Lees meer

Passend Onderwijs ook als je ziek bent!

LBBO

In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is [...]

Lees meer

Internationale vergelijking over de zorg voor kinderen met diabetes op school

diabetes-po

In de zesde voortgangsrapportage Passend Onderwijs wordt door Staatssecretaris Dekker ook ingegaan op de stand van zaken van moties over leerlingen met diabetes.

Lees meer

De “Stille Helden” van KlasseContact

klassecontact-100

Op zaterdag 29 november verscheen een reportage met verhalen van zes vrijwilligers – de “Stille Helden” – in het AD-magazine. Een van de bijdragen verhaalt over het inzetten de KPN Klasgenoot, communicatieapparatuur ten behoeve van langdurig zieke leerlingen, die op deze wijze toch mee kunnen blijven doen op school.

Lees meer

KlasseContact procesfilm

klassecontact

Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds en EDventure, kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er bij de Plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.

Lees meer

ZieZon in beeld

Contact Consulenten