mini-zonnetjeWelkom bij Ziezon: Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs
 

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

 

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november a.s. speelt Ziezon samen met KlasseContact een rol tijdens De Dag van de zorgcoördinator in de Brabanthallen in Den Bosch. Het thema is ‘Waar sta je voor?’. Het programma wordt opgebouwd langs twee hoofdlijnen: ‘Waar stá je voor?’ en ‘Waar sta je vóór?’.

Lees meer

Dag van Chronisch Zieke Leerling in teken innovatie

Foto-KlasseContact-HighRes

In de Week van Chronisch Zieken staan de schijnwerpers op 12 november 2014 speciaal op kinderen gericht. Deze Dag van de Chronisch Zieke Leerling is in het leven geroepen door Ziezon (het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs). Zorgconsulenten organiseren vandaag in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor leerlingen die vanwege hun gezondheid niet naar school kunnen gaan.

Lees meer

Moeten leraren nu insuline gaan meten en bloed gaan prikken?

suikerziekte

Reportage Onderwijs door Julie Wevers, Amsterdam

Ouders en leraren maken zich zorgen. Door de invoering van het ‘passend onderwijs’ moeten scholen kinderen met suikerziekte gaan helpen. „Leerkrachten zijn er niet om medicijnen uit te delen.”

Lees meer

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Lees meer

Zorgen over, zorgen voor…

zorgenoverzorgenvoor100

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Reik thuiszitters de hand!

thuiszitters

Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? Meestal gaat het om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. De samenwerkende jeugdinspecties bundelden [...]

Lees meer

Flying High Diabetes Educatieprogramma ontvangt prijs

Schermafbeelding 2014-09-24 om 17.35.21

Afgelopen vrijdag tijdens de Nationale Diabetes Dag in Den Haag, werd dit programma vereerd met de ‘Diabetes Education Study Group’ prijsuitreiking voor ‘flying high’ diabetes educatieprogramma aan Lydia Braakman. Het bekroonde educatieprogramma bestaat uit het boek ‘Flying High‘ en drie avonden training voor ouders van kinderen met diabetes. Belangrijk element is dat ouders onderling steun en solidariteit vinden door uitwisseling van gevoelens, ervaringen en tips naar aanleiding van uit het leven gegrepen opdrachten, dilemma’s, stellingen, cases en rollenspellen. Volgens het jury-rapport is het een mooi programma met een vernieuwende combinatie van educatievormen en multimedia.

Lees meer

Nieuwe koers Fonds NutsOhra: jongeren met een chronische ziekte

fondsnutsohra100

Fonds NutsOhra slaat een nieuwe koers in met vier programma’s waarmee het de komende jaren verschil willen maken. Het fonds gaat zich richten op jongeren met een chronische ziekte, alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen, kansarme gezinnen en mensen die langdurig lichamelijke of psychische hulp nodig hebben.

Lees meer

Handleiding over rouwbegeleiding na vliegramp

De leegte in school...

Experts van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben een handleiding gemaakt voor scholen die zijn getroffen door de vliegramp in Oekraïne. In deze handleiding ‘De leegte in school…’ staan onder meer adviezen over hoe scholen de herdenking kunnen inrichten en hun leerlingen kunnen begeleiden in het rouwproces.

Lees meer

Jeugdreuma in de klas

jeugdreuma

Hoe begeleid je een leerling met jeugdreuma in het voortgezet onderwijs? Voor een leerling met jeugdreuma is een goede begeleiding vanuit school heel belangrijk. Deze folder biedt docenten en andere betrokkenen handreikingen om een leerling met reuma te ondersteunen bij het volgen van onderwijs.
Lees er meer over in de folder

Lees meer