mini-zonnetjeWelkom bij Ziezon: Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs
 

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

 

Vacature Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziek-en-Onderwijs-100

voor 16 uur per week (in te vullen in twee aaneengesloten dagen, de vrijdag uitgezonderd)

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam heeft consulenten in dienst die gespecialiseerd zijn in het onderwijs aan langdurig en ernstig zieke leerlingen. Zij ondersteunen scholen die een zieke leerling begeleiden. Ze informeren en adviseren ouders/verzorgers en hulpverleners en geven onderwijs aan leerlingen, thuis en in het ziekenhuis. De onderwijsondersteuning van het expertisecentrum is erop gericht een zieke leerling continuïteit in zijn schoolloopbaan te bieden. Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, de CED-Groep en de Gemeente Rotterdam.

Lees meer

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Lees meer

Zorgen over, zorgen voor…

zorgenoverzorgenvoor100

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Reik thuiszitters de hand!

thuiszitters

Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? Meestal gaat het om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. De samenwerkende jeugdinspecties bundelden [...]

Lees meer

Flying High Diabetes Educatieprogramma ontvangt prijs

Schermafbeelding 2014-09-24 om 17.35.21

Afgelopen vrijdag tijdens de Nationale Diabetes Dag in Den Haag, werd dit programma vereerd met de ‘Diabetes Education Study Group’ prijsuitreiking voor ‘flying high’ diabetes educatieprogramma aan Lydia Braakman. Het bekroonde educatieprogramma bestaat uit het boek ‘Flying High‘ en drie avonden training voor ouders van kinderen met diabetes. Belangrijk element is dat ouders onderling steun en solidariteit vinden door uitwisseling van gevoelens, ervaringen en tips naar aanleiding van uit het leven gegrepen opdrachten, dilemma’s, stellingen, cases en rollenspellen. Volgens het jury-rapport is het een mooi programma met een vernieuwende combinatie van educatievormen en multimedia.

Lees meer

Nieuwe koers Fonds NutsOhra: jongeren met een chronische ziekte

fondsnutsohra100

Fonds NutsOhra slaat een nieuwe koers in met vier programma’s waarmee het de komende jaren verschil willen maken. Het fonds gaat zich richten op jongeren met een chronische ziekte, alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen, kansarme gezinnen en mensen die langdurig lichamelijke of psychische hulp nodig hebben.

Lees meer

Handleiding over rouwbegeleiding na vliegramp

De leegte in school...

Experts van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben een handleiding gemaakt voor scholen die zijn getroffen door de vliegramp in Oekraïne. In deze handleiding ‘De leegte in school…’ staan onder meer adviezen over hoe scholen de herdenking kunnen inrichten en hun leerlingen kunnen begeleiden in het rouwproces.

Lees meer

Jeugdreuma in de klas

jeugdreuma

Hoe begeleid je een leerling met jeugdreuma in het voortgezet onderwijs? Voor een leerling met jeugdreuma is een goede begeleiding vanuit school heel belangrijk. Deze folder biedt docenten en andere betrokkenen handreikingen om een leerling met reuma te ondersteunen bij het volgen van onderwijs.
Lees er meer over in de folder

Lees meer

Tweede kamer bespreekt passend onderwijs en leerlingen met diabetes

ziezonbeleid

De Tweede Kamer sprak vandaag met Sander Dekker over de voortgang van passend onderwijs. De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet.

Lees meer